THÔNG BÁO MỜI THẦU

08/06/2021

[THÔNG TIN CHUNG]

Dự án: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Số TBMT: 20210623395 . Thời điểm đăng tải: 08/06/2021 14:31

Số hiệu KHLCNT: 20210582003

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Lĩnh vực: Hàng hóa

Bên mời thầu: Z105093 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BCA - THĂNG LONG

Tên gói thầu: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Chi tiết nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh

Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

[THAM DỰ THẦU]

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT: Từ ngày 08/06/2021 14h31 đến ngày 22/06/2021 16:00

Phát hành E-HSMT: Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày

Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội

[MỞ THẦU]

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/06/2021 16:00

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu: 9.548.000.000 VND (Chín tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

[BẢO ĐẢM DỰ THẦU]

Số tiền bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VND (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

[HỒ SƠ MỜI THẦU]: Được đăng tải trên hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 • Chương trình Vận động trường - Sức trẻ - Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 - 26/03/2021
 • Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn tại Kiên Giang
 • Hội thi nấu ăn Chi nhánh Chào mừng Quốc tế Phụ Nữ 8/3
 • Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Kinh doanh Dự án - Nguyễn Hữu Hải
 • Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu H&I với Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn
 • Bộ Công an ban hành 04 Thông tư về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 • Một số điểm mới của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 về công tác phòng cháy và chữa cháy
 • Thông báo thanh lý xe ô tô MAZDA cũ
 • Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long và BIDV chi nhánh Thăng Long hỗ trợ 500 triệu cho bà con vùng lũ ở Thạch Hà
 • Chương trình Chúng tôi là chiến sỹ PCCC và CNCH mùa 6