THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

31/05/2021

Dự án: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Loại thông báo: Thông báo thực

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu

Tên KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua nguyên liệu nhôm phục vụ sản xuất năm 2021

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long

Phân loại: Chi phí sản xuất kinh doanh

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Ngày phê duyệt KHLCNT: 25/05/2021

Số quyết định phê duyệt KHLCNT: 54/QĐ-TL

Giá dự toán: 9.586.500.000 VNĐ (Chín tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

Ngày đăng tải: 31/05/2021

/luutru/files/Q%C4%90%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20LCNT.pdf

 • Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h00 ngày 12/07/2021
 • Nghiệm thu 02 gói thầu OL1 và PP5 thuộc dự án Nhà máy hóa chất Polypropylene
 • Công ty Thăng Long ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19
 • Khởi công công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 • Chương trình Vận động trường - Sức trẻ - Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 - 26/03/2021
 • Hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn tại Kiên Giang
 • Hội thi nấu ăn Chi nhánh Chào mừng Quốc tế Phụ Nữ 8/3
 • Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Kinh doanh Dự án - Nguyễn Hữu Hải
 • Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu H&I với Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn
 • Bộ Công an ban hành 04 Thông tư về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới